ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ "ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ"
ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.ΕΤΑΙΡΙΑ:

ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.

Α.Φ.Μ: 999230868

Δ.Ο.Υ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 6424201000

a_xalikia@hotmail.com

2109918006 - 6974322487Καταστήματα:

Kατάστημα :

Πύργου & Ισαύρων 2 Ηλιούπολη 16345

Υποκατάστημα :

Λ. Ειρήνης & Μιαούλη Ηλιούπολη 16345

Αποθήκη :

Λ. Ειρήνης & Μιαούλη Ηλιούπολη 16345
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ" ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.


ΟΙΚΟΝΟΜΙKA ΣΤΟΙΧΕΙA ΧΡΗΣΗΣ

Στην παρούσα ιστοσελίδα δημοσιεύονται βάσει του άρθρου 232 του νόμου 4072 ΦΕΚ(Α/86/11-4-2012, τα στοιχεία ισολογισμού της εταιρείας.
Τα αρχεία είναι διαθέσιμα προς κατέβασμα σε ψηφιακή μορφή αρχείου .pdf.
Για να μπορέσετε να τα διαβάσετε στον υπολογιστή σας,η να τα εκτυπώσετε παρακαλούμε "κατεβάστε" δωρεάν τον Adobe Reader από τη σελίδα της ACROBAT η πατήστε στον σύνδεσμο ΛΗΨΗ ACROBAT READER


 ΟΙΚΟΝΟΜΙKA ΣΤΟΙΧΕΙA ΕΤΟΥΣ 2020
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙA ΙΚΕ 13.10.2021
ΤΠ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΙΚΕ ΧΡΗΣΗ 2020
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ ΧΡΗΣΗ 2020
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΚΕ ΧΡΗΣΗ 2020
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Κ ΣΙΑ ΙΚΕ ΧΡΗΣΗ 2020
ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΚΕ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ4 ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Κ ΣΙΑ ΙΚΕ ΧΡΗΣΗ 2020

 ΟΙΚΟΝΟΜΙKA ΣΤΟΙΧΕΙA ΕΤΟΥΣ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙA ΙΚΕ 27.07.2020
ΤΠ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΙΚΕ ΧΡΗΣΗ 2019
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ ΧΡΗΣΗ 2019
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΚΕ ΧΡΗΣΗ 2019
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Κ ΣΙΑ ΙΚΕ ΧΡΗΣΗ 2019
ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΚΕ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ4 ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2019

 ΟΙΚΟΝΟΜΙKA ΣΤΟΙΧΕΙA ΕΤΟΥΣ 2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙA ΙΚΕ 10.09.2018
ΤΠ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΙΚΕ ΧΡΗΣΗ 2018
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ ΧΡΗΣΗ 2018
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΚΕ ΧΡΗΣΗ 2018
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Κ ΣΙΑ ΙΚΕ ΧΡΗΣΗ 2018
ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΚΕ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ3 ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2018

 ΟΙΚΟΝΟΜΙKA ΣΤΟΙΧΕΙA ΕΤΟΥΣ 2017
ΠΤΠ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΙΚΕ ΧΡΗΣΗ 2017
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΚΕ ΧΡΗΣΗ 2017
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ ΧΡΗΣΗ 2017
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Κ ΣΙΑ ΙΚΕ ΧΡΗΣΗ 2017
ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΚΕ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ2 ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2017

 ΟΙΚΟΝΟΜΙKA ΣΤΟΙΧΕΙA ΕΤΟΥΣ 2016
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Κ ΣΙΑ ΙΚΕ
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ 2016
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Κ ΣΙΑ ΙΚΕ ΧΡΗΣΗ 2016
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Κ ΣΙΑ ΙΚΕ ΧΡΗΣΗ 2016